Prosjektet vårt

Slik det ser ut nå har vi nok penger til å ferdigstille leilighetene og komme i gang med produksjonen av vin. Vi har derimot mange tanker om hvordan man kan gjøre dette ennå bedre.
Ting som basseng, bedre/egen produksjonlokale og mer vinmark. Men får å få dette til trenger vi litt mer penger.

Vi søker derfor etter noen som kan tenke seg å investere i noe litt andreledes. Vi kan ikke love mye avkastning på kort sikt. De første årene vil det bare akkurat gå rundt om det går i pluss i det hele tatt. Det er når vi får vinproduksjonen opp på et bra nivå at det kan bli noen avkastning. Frem til det blir det bare skryterett om at man eier en vingård i Italia.

Gården har 1ha (10 mål) med vinmark rett utenfor døren. Dette vil gi rundt 6000 kg druer på sikt. Vi har i tillegg fått mulighet til å leie en vinmark på ca samme størrelse. Denne er i en slik posisjon at vi her skal få laget vin med klassifiseringen Nizza DOCG, som er den høyeste klassifiseringen i området.

Vi trenger:

Vi ser etter investeringer i klassen 1,5-4 mill NOK. Men er åpne for forhandlinger både på hva investor sitter igjen med (eierandeler) og hva en investor kan bidra/tilføre i form av kompetanse, nettverk og kapital.

Vi har tro på at boligprisene i Italia, som nå er på et bunnnivå, kommer til å snu. Da vil dette utgjøre en verdiøkning og at vi på litt sikt vil bygge opp en merkevare.

Vi ønsker:

Noen som tenker langsiktig i forholdt til avkastning.

Noen som vil være med å bygge opp en merkevare til vinen.

Noen som gjerne vil bo hos oss, men som forstår at leilighetene er en viktig inntekt for gården (i alle fall til å begynne med)

Hvem passer ikke?

Noen som forventer kortsiktig profitt

Noen som ønsker en privat leilighet i Piemonte

Noen som tenker man vil bruke en leilighet store deler av året

Mer informasjon